Història

Acis Personal neix el 2006 per poder donar respostes diferents i pràctiques a les altes capacitats i no només a la diversitat en altres camps.

Es crea a partir de la idea que "cada persona és única" i per això té unes necessitats individuals i unes capacitats, un ritme d’aprenentatge i una forma de ser úniques.

Amb aquesta idea com a eix, calia escoltar la persona de forma molt individual, passant per entendre tant les dificultats d’aprenentatge, com les altes capacitats o també els problemes d’habilitats socials o les alteracions emocionals.