Valors

La persona al centre de tot el què fem

Respecte

Respecte a la oringinalitat, als temps i a les necessitats de cada persona, adaptant-nos amb flexibilitat a la realitat de cada cas per treure el millor i el màxim potencial de cada persona

Transparència

Tracte personalitzat i individualitzat amb acompanyament des de un ambient familiar i relaxat. Planificació, seguiment i objecitus clars amb plans específics basats en cada persona i adaptats a cada moment i situació.

Compromís

Ens comprometem amb cada persona i cada cas per trobar respostes a les seves necessitats. Analitzem a fons cada cas per poder trobar la millor resposta possible per a cada persona.

Excelència

El nostre objectiu és la superació i aconseguir que cada persona desenvolupi tot el seu potencial, sense conformisme. La autoexigència forma part del nostre ADN i la apliquem a tot el que fem.

Familia

Que la persona es senti en familia és clau per aconseguir resultats i poder avançar. El tracte personal i l'ambient familiar són claus perquè la persona pogui desenvolupar tot el seu potencial i superar les seves dificultats.